მისამართი:

საქართველო, 3700 ქ. რუსთავი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. N5

ტელეფონი:

(+995) 341 29-34-44

ელ. ფოსტა:

info@kano.ge