შესრულებული პროექტები

წარმატების მაჩვენებელი

ყავის სახლი
ლექსუსის ცენტრი
ზედაზენის ლუდის ქარხნის საწყობი
ფორდის ცენტრი
ფრენბურთის არენა
სავაჭრო ცენტრი საბა
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა
თბილისი მოლი
ფოლქსვაგენის ცენტრი
აქსისის საერთო საზაფხულო ფართი სახურავზე