შესრულებული პროექტები

წარმატების მაჩვენებელი

ვარდნილი ჰესი - 1
ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური (ზაჰესი)
ალგეთი ჰესი